English 🇬🇧 / Polish 🇵🇱
Campaign slogan:

EN
Recently, there has been a discussion about censorship on Fediverse and the hot spot became the muting of the 101010.pl server by the mastodon.art instance and the opposition of several people. Do you know how the administration of your instance works? Do you know which servers are blocked and for what reason? Consider whether the censorship does not excessively limit your access to the community. Ask questions of your administration. Fight for freedom of expression!

Copy, reblog, translate and distribute this appeal!

PL
Ostatnio pojawiła się dyskusja o cenzurze na Fediwersum a punktem zapalnym stało się wyciszanie serwera 101010.pl przez instancję mastodon.art i sprzeciw kilku osób. Czy wiesz, jak działa administracja Twojej instancji? Czy wiesz jakie serwery i z jakiego powodu blokuje administrator? Zastanów się, czy cenzura nie ogranicza nadmiernie Twojego dostępu do społeczności. Zadawaj pytania swojej administracji. Walcz o wolność wypowiedzi!

Logo Mastodon dla instancji 101010.pl (inna wersja)

Ta wersja jest przezroczysta aby każdy mógł sobie dopasować kolorystykę :)

Proszę kopiować i rozpowszechniać. Do użytku przy promocji, na tapetę, do umieszczania na różnych grafikach (również w roli sygnatury) i tak dalej. Logo jest wykonane w pliku rastrowym, ale mam wersję w większej rozdzielczości (proszę pisać, jeśli potrzeba).

Logo Mastodon dla instancji 101010.pl

Może komuś się przyda do czegoś, więc proszę kopiować i rozpowszechniać. Do użytku przy promocji, na tapetę, do umieszczania na różnych grafikach (również w roli sygnatury) i tak dalej. Logo jest wykonane w pliku rastrowym, ale mam wersję w większej rozdzielczości (proszę pisać, jeśli potrzeba).

Popieram koncepcję sygnowania grafik w celu promocji Fediverse (hasztag ).

Kilka dni temu znajomy (mój imiennik) z innej instancji opublikował sygnatury, które można umieszczać na publikowanych grafikach w celu promowania Fediverse. Nawet podbiłem tamten wpis. Pobrałem plik zip i znajduje się w nim kilka wersji kolorystycznych plików png (z przezroczystością). Z tego co wiem wspomniane pliki można stosować i rozpowszechniać bez ograniczeń. Polecam!

Całość znajduje się pod tagiem

Campaign slogan:

Some servers are banned or muted for no reason (for example 101010.pl). We want internet freedom! The Fediverse community should be free from censorship. We want to communicate with each other, discuss, exchange views and even argue. That's what freedom is all about!

Ask your administrator about banned and muted servers!

Polish language content (treść polskojęzyczna):

Niektóre serwery są banowane, lub wyciszane bez powodu (na przykład 101010.pl). Chcemy wolności internetu! Społeczność Fediwersum powinna być wolna od cenzury. Chcemy się wzajemnie komunikować, dyskutować, wymieniać poglądy a nawet prowadzić spory. Na tym polega wolność!

Zapytaj swojego administratora o zbanowane i wyciszone serwery!

101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!