Follow

Temat stary, ale warto w nowym roku przypomnieć, skoro jest to okres różnych postanowień i zmian. Kieruję do użytkowników systemu operacyjnego Windows. Może przyszła pora na zmianę systemu a jeśli nie to choć modyfikację ustawień? Użytkownicy systemów Linux nie mają takich dylematów…

dariuszdahm.pl/windows-10-szpi

· · Web · 2 · 0 · 0
@pavel jak to nie mają? ubuntu miało problemy przecież :D

@mkljczk Faktycznie Canonical w pewnym momencie zrobiło akcję „godną dużych i znanych korporacji” i nie będę ich bronił. Mnie ta afera z dash ominęła, gdyż z Ubuntu mi nie po drodze, więc trochę o tym zapomniałem. Społeczność zareagowała i Canonical musiało zmienić postawę, choć raczej stracili zaufanie ludzi a ikonę z linkiem do Amazon instalują domyślnie do dzisiaj..

Siłą Linuksa jest jednak różnorodność i wybór, pingwin ma wielu wydawców o bardzo różnorodnej wizji systemu. Ubuntu to modny system, ale są inne interesujące i moim zdaniem często lepsze dystrybucje. Windows ma jednego wydawcę robiącego to, co chce i poczynającego sobie coraz bezczelniej.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!