Przeczytaj całość! Amnesty International ostrzega w swoim nowym raporcie, że wszechobecna inwigilacja miliardów ludzi przez Facebooka i Google’a stanowi systemowe zagrożenie dla praw człowieka. Jak można przeczytać „Pozyskiwanie i analiza danych osobowych na tak niespotykaną dotąd skalę są niezgodne z każdą składową prawa do prywatności, w tym z wolnością od ingerencji w nasze życie prywatne, prawem do kontrolowania informacji o nas samych oraz prawem do przestrzeni, w której możemy swobodnie wyrażać naszą tożsamość.” Osoby korzystające z Fediverse przeważnie są świadome zagrożenia, zresztą ktoś już tutaj podawał informacje o tym raporcie AI.

Tu pojawia się pytanie, czy członkowie Amnesty International Polska są świadomi tego zagrożenia? Wchodzę na stronę AI Polska i widzę „Działaj w social media” z trzema linkami do portali: Facebook, Twitter i YouTube. Jest też postulat „Zapisz się na nasze newslettery na Messengerze”. Tu pojawia się kilka ważnych pytań. W taki sposób Amnesty International dba o prywatność swoich zwolenników? Dlaczego AI nie ma kont na Fediverse (w tym PeerTube) a newslettera nie oferuje poprzez XMPP oraz Matrix? Dlaczego Amnesty International nie publikuje kluczy PGP/GPG w celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji e-mail?

Amnesty International powinno udostępniać alternatywne i bezpieczne kanały komunikacji aby pokazać, że naprawdę ma na uwadze nasze prawo do prywatności. AI powinno umożliwiać korzystanie z rozwiązań otwartych i bezpiecznych (szyfrowanie). Taka jest moja opinia. Zamierzam napisać do AI Polska z zapytaniem, czy i kiedy zamierzają zacząć używać otwartych systemów. Walcząc o prawa człowieka powinni dawać przykład.

A może ktoś jeszcze, nawiązując do wspomnianego raportu, skrobnie do AI kilka słów?

Link:
amnesty.org.pl/inwigilacja-pro

@pavel
#AI to firma jak każda inna. Doły pracują za pajdę chleba, a góra odcina kupony. Ich mało interesuje #fediverse. Dla nich ważny jest bilans finansowy. Jeśli #facebook, czy inna #gafa daje im możliwość zarobienia, to reszta jest mniej ważna🙃

Follow

@erikmar Masz rację i ogólnie nie ufam fundacjom, czy innym "bojownikom”. Z drugiej strony, jeśli postrzegać Amnesty International jako firmę, to ich produktem jest ideologia. Apple nie rozdaje pracownikom sprzętu Sony a kadra VW nie dostaje służbowych samochodów marki Fiat. AI Polska wdroży bezpieczne systemy komunikacji i zacznie korzystać z alternatywnych sieci społecznościowych, albo pokaże hipokryzję, czyli zabije swój jedyny „produkt”.

Możemy im to zasugerować a jeśli uda się zaangażować w tę inicjatywę kilka osób, to gwarantuję skuteczność.

@mkljczk @michal @sdebkowski @mkljczk

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!