Follow

Ponad 4 miliardy euro kary dla za wykorzystywanie swojej pozycji na Androidzie poprzez nieuczciwie promowanie swojej wyszukiwarki i utrudnianie konkurencji innym producentom telefonów. 4 miliardy euro to astronomiczna kwota 🌠 (=4 tysiące milionów; kwota niewyobrażalna dla większości ludzi), ale niestety Google stać na takie kary. A wyrządzone dotychczas szkody się nie odstaną. Dlatego warto nagłaśniać sprawę - by chociaż ludzie wiedzieli, że sąd uznał, że Google postępowało nieuczciwie. Tyle możemy zrobić dla zdrowej konkurencji wśród firm.
next.gazeta.pl/next/7,151243,2

· · Web · 1 · 6 · 2

@otwartezrodlo To teraz warto sobie pomyśleć ile te gnojki zarabiają szmalu na ludziach. A zwłaszcza na tych, których uzależnili od swoich usług. Zarówno biznesowo, jak i mentalnie. Tak, gro młodych jest dosłownie uzależnione już psychicznie od gugla! I nikt nie reaguje. Psychologowie cokolwiek zaczynający wspominać w mediach są za moment dziwnie uciszani i nagle zmieniają zdanie nawet o 180 stopni. Zastanawiające. 🙃
#FuckGoogle

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!