Microsoft with Windows 11: to be more secure, we invented Virtualization-based Security in 2021

Qubes OS: Am I joke to you?

Why is HBA much more expensive than RAID card?
Why is HBA card more expensive than the entire server??
What's going on HP???

@crusom we have to hurry up switching our friends from whatsapp to signal before facebook brings the servers up

polityka/antypolityka 

Za niecałe 2 lata będę pełnoletni i powinienem brać udział w wyborach.

A przez kilka ostatnich lat nie jestem w stanie określić ani czy jestem lewicą czy prawicą czy nawet tym "środkiem".

Po prostu na obojętnie jaką partię polityczną nie spojrzę to widzę tylko błędy rozumowania, nawet w swoim pojęciu o świecie często je zauważam.

Jak żyć...

@crusom @michal Fortunately we don't do Excel this year, I also believe there's something like excel in the cloud but it could be paid idk.

@michal It's a part of my plan to ditch Windows entirely from my life (even in school) so will see how it goes.

Also my "IT" teacher didn't notice me using GNU+Linux so that's good I guess, probably she doesn't know how to use it anyway.

School PCs: Slow, ugly, restricted by the domain, bloated with 3 antivirus programs running in the background of Win10...

Me with live persistent Antix Linux USB stick 😏

List of some sites that OSE (Ogólnopolska Sieć Edukacyjna) is blocking (sniffing by forcing their own cert):
torproject.org
whonix.org
startpage.com?
searx.info??

What do you thing about all this Epik-Anonymous thing?

@didek Słyszałem od Louisa Rossmana, brzmi trochę beznadziejnie.
W końcy kupujesz swoje swój sprzęt więc masz prawo robić z nim co chcesz...

@didek oo fajnie! A tak z ciekawości, których aplikacji najczęściej używa babcia? 😅

@crusom aż mi się miło zrobiło że nie przyczepili się Ciebie, uszanowali że nie chcesz marnować jedzenia i jeszcze okazali zainteresowanie tym co robisz :)
A no i podziwiam za odwagę

@bvr yeah, apparently it's just how that works.
I remember that while using my old phone with Android 4.4 I often removed thumbnails from this hidden folder to save some space

Stupid security question:
If someone finds a remote OS command injection in router (which doesn't provide telnet nor ssh) but it's only possible when the user is authenticated is it still considered security vulnerability?
After all user already has to be admin of the device in order to execute something on it

@calebccff that's fine, on mastodon 128 followers (great number btw) is also really good

Show older
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!