@smigol mkp224o, mam krótki nick więc mogłem sobie wygenerować setki tych adresów w niecałą godzinę i potem sprawdzałem tylko który najlepiej pasuje 😅

@oloke i mam stronę
nmmrxwiecpgu2h3yzkpjo3qgcod773ssho3bq46vce6v34nn7i2yq6qd.onion

@smigol ooo zmieniłeś? ostatnio jak byłem na Twoim torze to miałeś tam kopię swojej clearnetowej domeny

@oloke
Nieźle! Też zacząłem swoją stawiać i też na .xyz, inspirując się trochę podejściem Luke Smith.
Tylko ciągle zastanawiam się jak rozdzielić prywatne dane kontaktowe, z imieniem i nazwiskiem, od kont w których wolę by moje dane nie były tak oczywiste

@didek ooo, też inspirowałem się trochę Lukiem natomiast generalnie domena .xyz bardzo mi się podoba i wydaje mi się że brzmi nawet lepiej niż .net, .space a tym bardziej .pl.

Ale szczerze to 100 razy łatwiej i taniej jest postawić domenę .onion, przynajmniej z mojego nibydoświadczenia 😅

A separacja tego wszystkiego może być trudna, sam to dobrze wiem ale mam nadzieję że Ci się uda. W ostateczności można też używać pseudonimu tak jak np. Gynvael Coldwind czy Alex Urbanowicz.

@didek @oloke A mogę spytać w jakim celu chcesz je rozdzielać? Nie dlatego, że się z tym nie zgadzam (wręcz przeciwnie), po prostu interesują mnie powody.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!