@nomadbynature Taka kania, ale czy smakuje jak kania? Jak to smakuje?

@kmic ośmielam się powiedzieć, że podobnie do kani. Mi bardzo soplówka smakuje.

@nomadbynature jak taka jak kania to Panie, pierwsza klasa.
Jadłbym.

@kmic jedyna opcja, żeby spróbować świeżych to samodzielna hodowla

@nomadbynature miałem kupić grzybnię, ponawiercać pinki (brzozowe, śliwowe, itp), powsadzać kołki z grzybnią i sobie pohodować boczniaki. Jak widzę, że się udaje w praktyce to mam większą zachętę teraz za co dziękuję. Szczególnie, że u mnie był bardzo słaby sezon w lesie i grzybków nie mam.

@kmic te na kołkach wolniej rosną, ale jeśli masz warunki to jak najbardziej, poczekać można.

Nam niestety boczniak różowy nie wyszedł, wcale nie chce rosnąć. A podobno to jeden z najłatwiejszych w uprawie grzybów. Ma też smakować jak boczek, więc chcieliśmy spróbować.

@nomadbynature pytałem się o te kolorowe boczniaki, ale sprzedawca mi powiedział, że te kolorowe wymagają wyższych temperatur i są trudniejsze w uprawie :AngeryCat:

@kmic jednak każdy gatunek ma swoją specyfikę i wymagania, nie może być zbyt łatwo

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!