Follow

Dziś słuchałam przypadkowego radia, a tam ogłoszenia matrymonialne dla Łodzi i okolic. Ludzie wysyłają sms'y do studia, aby włącznie z ich numerem telefonu zostały odczytane na antenie.

Czy tylko mnie to dziwi?🤔

@nomadbynature czy w większości dzwonią osoby starsze? :/

@crusom nie dzwonią, tylko wysyłają sms'y, niektórzy podawali w ogłoszeniu swój wiek, a inni tylko preferowany wiek partnera. Najbardziej zdziwiło mnie, że niektórzy byli koło 40-stki.

@nomadbynature @crusom W telegazecie też jeszcze istnieją. 😉
I o dziwo to rozumiem. Jedni lubią się poznawać przez Instagrama, inni przez Tindera, a jeszcze inni przez klasyczne radio.

@xaphanpl
Nie mam w zasadzie zastrzeżeń co do środka przekazu - radia, ale z podawaniem telefonu, z tymi sms'ami zamiast np. dzwonienia do studia...no nie wiem, dziwne 😅
@crusom

@nomadbynature lata lecą, samotność doskwiera i im bardziej tym inne sprawy (jak prywatność, call pranki) schodzą na dalszy plan.

@nomadbynature plus radia słuchają głównie boomerzy, więc telefony to ich sposób porozumiewania się, zamiast jak człowiek kilkać przez internety śmieszne memy na portalach randkowych typu grajdner czy tinder.

@kmic no ale, żeby swój numer podawać w radiu... Nie wiem, czy to nieświadomość, czy desperacja?

@nomadbynature Z _ich_ numerem telefonu, a nie jakimś przyporządkowanym anonimowym numerem?! Bardzo dziwi. I ci ludzie mnie dziwią, i radio, że coś takiego robi, też mnie dziwi.

@rdarmila stare dziady nie znają roksy i szukają tam prostytutek. Wiem, bo byłem narażony na słuchanie radia w paśmie komercyjnym podczas jazdy samochodem. Gorszy rak od pasma obywatelskiego

@nomadbynature

@rdarmila no właśnie!? Potem pewnie do nich ludzie wydzwaniają z kawałami albo naciągactwem.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!