Tak teraz, przygotowuj膮c si臋 do wyj艣cia i nak艂adaj膮c na twarz krem 30+, zacz膮艂em si臋 zastanawia膰 nad jednym: zakola to jeszcze twarz, czy od tego obszaru jest ju偶 inny krem? 馃

@xaphanpl a po co komu krem. starzej si臋 naturalnie i z godno艣ci膮. Piesz臋 to jako ju偶 prawie 50+

@gregorius Starzenie si臋 z godno艣ci膮 to nie dla mnie. Zreszt膮 imi臋 zobowi膮zuje. ;)

@nomadbynature @xaphanpl

ma艂o trafione. milenialsi nie maj膮 znajomych w realu

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!