Wiecie co to jest FOMO? To kiedy podczas porannego przeglądu wiadomości klikasz na coś takiego i nie masz pojęcia, dlaczego.
onet.pl/styl-zycia/onetdom/zap

Follow

@jaczad Nadludzkim wysiłkiem woli powstrzymałem się od kliknięcia. Ale ziarno zostało zasiane. Teraz nie pozbędę się tego z głowy. Będę się budził w nocy zastanawiając się co to za zaskakujący efekt 😀

· · Web · 1 · 0 · 1

@mrk
A teraz ja dołączam tylko dlatego że przeczytałem twoją odpowiedź i sprawdziłem na co odpowiadałeś...
@jaczad

@rogatywieszcz Efekt kuli śnieżnej, niedługo całe fedi będzie o tym mówić. Jest tylko jedno wyjście… Ktoś na ochotnika musi wlać do toalety płyn do mycia naczyń i zalać gorącą wodą! Najlepiej robiąc z tego live streaming 😂 @jaczad

Tego jest tam więcej. Torebka ryżu do lodówki, kostka do zmywarki do toalety (ciekawe, czy daje ten sam efekt. Niby umiem rozpoznawać clickbaity, a jednak nadal to na mnie działa. Ciekawe, czy ktoś już szkoli #AI w rozpoznawaniu i filtrowaniu clickbaitów.
@mrk @rogatywieszcz

@jaczad Wiem jak rozpoznawać clickbaity, marketerzy mnie nienawidzą, poznaj mój sekret, kliknij TUTAJ! 😀
@rogatywieszcz

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!