A skąd! Dlatego okna modalne i różne rozwijane rzeczy generują takie problemy. Najchętniej bym zakazał, ale się nie da:)
@mrk

@jaczad Okna modalne jak najbardziej da się zrobić w dostępny sposób: smashingmagazine.com/2021/07/a
Może nie jest to najproste zadanie, ale też z całą pewnością nie jest to rocket science. Sądzę, że gdyby zespołowi developerów skonfiskować myszki, to w ciągu 1 godziny stworzyliby od zera idealne okno modalne 😀 Tylko po co, skorą są już do tego napisane bardzo dobre biblioteki…

Jasne, że się da. Tylko jak są źle zrobione, to są bardzo niedostępne.
@mrk

@jaczad Miałem na myśli to, że zamiast zakazywać bardziej należałoby edukować. Trzeba siać, siać, siać… 😉 Ps. Nie wkurzają Cię moje emotki? Staram się je ograniczać, ale tak mi weszły w krew, że ciężko mi się ich całkiem wyzbyć.

Mam poczucie, że nie da się nauczyć wszystkich. Kolejne kohorty wchodzą na rynek, a nikt ich tego nie uczy w technikach i na studiach. A u Ciebie emotek prawie nie ma. Niektórzy potrafią wstawić kilkanaście emoji z rzędu.
@mrk

@jaczad @mrk Emotki obok memów, gifów, naklejek, itp., oraz filmików(youtubowych, starszego typu i tiktokowych, nowego typu) są ZWIASTUNEM nowej epoki, którą (na)zwie się POSTPIŚMIENĄ. (Nie wiem czy to Jacek Dukaj to wymyślił, jednakże ja czerpię tę wiedzę od niego.) Tu, nie tyle cofniemy się do początków ludzkości, co zrobimy(wymyślimy na nowo) koło. Już przy nowoczesnych technologiach wrócimy do stanu "bezpośredniego transferu przeżyć". Bo tekst wymaga - od twórców i odbiorców - wysiłku intelektualnego. Obraz i dźwięk (później inne przekaźniki) już mniej. Kochajmy więc emotki, bo innej przyszłości nie będzie...😍 😉 😛

Ja co prawda napisałem o tym wcześniej, ale nie roszczę sobie prawa do pierwszeństwa: informaton.blog/2017/09/05/nas
"Po piśmie" Jacka Dukaja dla mnie było odkryciem, że ta wizja towarzyszy nie tylko mi. Dlatego wspominam o nim także w innym tekście: informaton.blog/2019/06/04/woj
Tak więc dostrzegamy te zmiany, a w mojej działce dostrzegam też zagrożenia: informaton.blog/2020/05/29/cyf
@mahtan @mrk

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!