Follow

Kiedyś Moka Pot i French Press, od jakichś 3 lat niemal wyłącznie Aeropress. A Wy jak parzycie swoje kawki? 😉
youtu.be/vQVTNscQY0c

· · Web · 1 · 0 · 1

@mrk na codzień ekspres delongi, od święta stary ponad 100 letni młynek + kawiarka :)

Częściej z kawiarki lepsze niż z ekspresu :)

@arkadiusz_wieczorek Nie wiem jaki ekspres, ale jeśli kolbowy, to się nie dziwię, bo nie jest łatwo zrobić dobre espresso. Co do młynka, to się domyślam jakiego typu, u mnie w kuchni na szafce też stoi taki jeden urokliwy zabytek: drewniana skrzyneczka z szufladką 🙂

@mrk nie wiem o co chodzi z kolbowym, ale to jakiś model De'Longhi Magnifica S, Cafe Creme wychodzi niezłe, espresso nie pijam, ale ogólnie ciężko dobrać grubość mielenia gdy zmieniam na inną kawę. Młynek dokładnie taki z drewnianą szufladką :)

@arkadiusz_wieczorek @mrk kawiarka + młynek (jakiś antyczny no-name elektryczny z oporowym przyciskiem - tzn reguluje się szybkość mielenia siłą nacisku - świetna sprawa). Ewentualnie expres kolbowy (jakiś rupieć, też dosyć wiekowy elektroluxa bodajże)

@seachdamh @arkadiusz_wieczorek Kawiarka widzę króluje niepodzielnie. Spodziewałem się, że często będzie wymieniana, ale nie przypuszczałem, że wyłącznie 😀

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!