Follow

@xaphanpl @mkljczk Mam pytanie. Widzę, że na Mastodonie są Listy, które mogę dowolnie tworzyć i dodawać do nich osoby, które śledzę. Wpisy mogą być Publiczne, Niewidoczne, Tylko dla śledzących albo Bezpośrednie. Ale czy istnieje możliwość aby utworzyć wpis, którego odbiorcami będą osoby z konkretnej, utworzonej przeze mnie listy?

· · Web · 2 · 0 · 0

@mrk chodzi Ci o to że będzie widoczny tylko dla nich? Jeśli tak to robisz tak że tagujesz dane osoby w poście i ustawiasz jego typ na bezpośredni. Wtedy to będzie coś jak prywatna wiadomość do danych osób.
@mkljczk

@xaphanpl Mam świadomość tej funkcjonalności, tylko nieco upierdliwe jest za każdym razem dodawać np. 10 osób. Dlatego świetnie byłoby, gdyby zamiast wpisywać te 10 osób, móc po prostu wybrać listę, która te 10 osób zawiera i automatycznie wstawia w okienko gdzie wpisuję toota.

@mkljczk To świetna wiadomość, bo wydaje mi się to bardzo sensowną i ułatwiającą życie funkcjonalnością 👍

Dzięki za odpowiedź!

@mrk @xaphanpl
Można zarejestrować się np. na fedibird.com i przetestować. Chyba że jest szansa na wrzucenie do 101010

@mrk @xaphanpl Jeszcze nie, choć ta funkcja jest work in progress. Niektóre serwery mają.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!