Polska Press, przekaże dane o Tobie do 830 podmiotów, jeżeli wyrazisz na to zgodę. „Szanujemy Twoją prywatność”

/arek

Typowe zagranie, nie chcesz wyrazić zgody na przetwarzanie twoich danych osobowych dla wszystkich celów? Musisz od klikać każdy z nich.

/arek

W obliczu ostatnich dyskusji w mediach o , przytaczamy nasz odcinek, w którym szukamy odpowiedzi na pytanie: co to znaczy, że komunikator jest „bezpieczny”?

internet-czas-dzialac.pl/odcin

/kuba

Internet jest pełen technologii, które pomagają zarówno nam, jak i wszechobecnym reklamodawcom. Opisujemy najważniejsze z nich i tłumaczymy zasady ich działania.

internet-czas-dzialac.pl/odcin

@storkeus @crusom ok sprawdzałem nie tę wersję motywu, tak zgadza się!

/arek

@storkeus @crusom nie widzę, aby z tego media query korzystał nasz motyw:
github.com/TryGhost/Casper/sea

A jak wyłączysz JavaScript to masz jasną wersję?

/arek

@storkeus @crusom hej będziemy przerabiać ten motyw, szkoda, że Ghost w tym domyślnym motywie nie daję out-of-the-box switcha do dark mode'a

/arek

Ile trzeba wykonać zapytań HTTP aby w przeglądarce sprawdzić status przesyłki @PaczkomatyPL@twitter.com?

...300. Razem pobierając 6MB danych. Dla skali: cała "Lalka" Prusa ma mniej niż 1MB.

Uzależnienia od smartfonów nie dotyczą tylko młodych osób, zaś jedną z przyczyn tego stanu rzeczy są kolorowe, atrakcyjne treści, które podziwiamy na naszych ekranach.

internet-czas-dzialac.pl/odcin

Apple nie oszalał, nikogo nie wodzi za nos, po prostu wchodzi na nowy level braku interoperacyjności...

/ arek

RT @SpidersWebPL@twitter.com

Apple Music Lossless nie zadziała na AirPodsach. Albo Apple oszalał, albo wodzi kogoś za nos
spidersweb.pl/2021/05/apple-mu

🐦🔗: twitter.com/SpidersWebPL/statu

Show older
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!