Fajnie, że ktoś w mainstreamie porusza tematykę zdecentralizowanych social mediów.
Dziękujemy za wspomnienie o naszej inicjatywie! 💛

RT @oko_press@twitter.com

Na wielkich platformach społecznościowych interesy reklamodawców często nie pokrywają się z interesami społeczności. Czy jest alternatywa? Jest, nazywa się Fediverse

oko.press/witajcie-w-wolnym-sw

🐦🔗: twitter.com/oko_press/status/1

video.internet-czas-dzialac.pl

RT @ark_wieczorek@twitter.com

Kolejny odcinek podcastu "Internet. Czas działać!" tuż-tuż, opowiemy o ciekawej alternatywie dla YouTube'a 📺

🐦🔗: twitter.com/ark_wieczorek/stat

Pamiętajcie, że jak zaznaczacie pola wyboru (checkboxy) / suwaczki (switche) to jesteście zaawansowanymi użytkownikami.

Bądźcie zaawansowani! 😉

/arek

Za to trudno jest teraz przeczytać politykę prywatności przed podjęciem decyzji... 🤦‍♂️

Show thread

Ups, zapeszyliśmy zapowiedzią o kolejnym odcinku na temat Facebooka 🙃

/arek

Wypatrujcie na dniach najnowszego odcinka! 🕵️‍♂️
Ponownie wracamy do tematu Facebooka. Przy okazji chcielibyśmy się Wam pochwalić skokiem w jakości oprawy audiowizualnej:

BTW, @iSecurePL@twitter.com - widzę, że w międzyczasie zmieniliście popup o RODO z pasywnego powiadomienia na OneTrusta. Ale w obecnej formie nadal nie jest to prawidłowo zbierana zgoda, bo jej wyrażenie jest łatwiejsze niż wyrażenie (art. 7 ust. 3 RODO)

Show thread

Państwo z @iSecurePL@twitter.com upierali się, że ich strona jest zgodna z RODO, ale @UODOgov_pl@twitter.com przyznał nam rację, że jest inaczej ;)

Uważajcie, jakim specjalistom powierzacie swoje strony....

RT @EU_Commission@twitter.com

Are your chargers piling up in a drawer?

We propose a common charger for mobile phones and other similar electronic devices.

A single charger will be more convenient for people and will reduce electronic waste.

Read more: europa.eu/!bVgVXY

🐦🔗: twitter.com/EU_Commission/stat

RT @fightfortheftr@twitter.com

HAPPENING NOW: Protesters are gathering outside @Apple@twitter.com stores across the country to demand Apple abandon it's plan to scan photos and messages on YOUR phone

🐦🔗: twitter.com/fightfortheftr/sta

Przy lekturze wytycznych dot. uzasadnionego interesu w RODO można napotkać niezłe kwiatki:

/kuba

5. W 2020 UODO złożyło dwa zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w reakcji na otrzymaną skargę.

NB w zgłaszanych przez nas naruszeniach UODO czasem poleca nam składanie takich zawiadomień samodzielnie, o ile nam wiadomo jeszcze nigdy nas w tym nie wyręczyło.

Show thread

4. Identyfikatory zawarte w cookies mogą być traktowane jako dane osobowe

Jest także pewna niejasność co do tego, jak w takich cyfrowych sprawach pokrywają się kompetencje UODO i UKE

Show thread

3. Znana nam wcześniej, niemniej jednak ważna obserwacja:

Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, administrator powinien być w stanie wykazać, że osoba ta wyraziła zgodę na operację przetwarzania.

Show thread

2. W 2020 do UODO wpłynęły 6442 skargi.

Starannie i systematycznie pracujemy nad zwiększeniem tej liczby w przyszłorocznym raporcie.

Show thread

Dla porównania budżet UOKiK wynosił prawie 3x tyle:

Subiektywne odczucia zdają się sugerować, że większy budżet przekłada się na bardziej dynamiczne działanie i ciekawszą oprawę graficzną sprawozdań rocznych

Show thread

Ciekawostki ze sprawozdania UODO za 2020, a thread.

1. Budżet UODO wynosił ~35 mln złotych.

Show older
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!