Niebawem opublikujemy odcinek o NFT...

RT @kwisc_@twitter.com

Fan NFT: My wcale nie jesteśmy sektą czy piramidą finansową.
Też fan NFT: jesteśmy jak rodzina, bo wszyscy wydaliśmy duże pieniądze na generowane automatycznie JPGi

🐦🔗: twitter.com/kwisc_/status/1481

@siloam @midline Czemu nie inwestować ? Sam autor tego pomysłu wyjaśnia: www.theatlantic.com/ideas/arch… Czy może być lepsza anty-rekomendacja ?

@miklo @midline Fakt, że odnoszenie własności do linków, a nie obiektów, których dotyczą jest słabe, ale wydaje mi się, że nie trudno było się domyśleć do czego będzie prowadzić koncepcja NFTów - do próby komercjalizacji sieci przez banksterów. Tłumaczenie się teraz "my tylko chcieliśmy pomóc twórcom" jest IMHO skrajnie naiwne...

@siloam
gdyby nawet w blockchainie były te obiekty a nie linki to niewiele zmienia. nadal "własność" takiego obiektu jest mniej więcej tak abstrakcyjna jak własność działki na marsie. a to tłumaczenie... no cóż, nie pierwszy i nie ostani przypadek, kiedy ktoś zrozumiał, że jego (ani czyjkolwiek) pomysł na blockchain nie pomoże zmienić świata na lepszy.

@miklo Cóż, istnieją firmy sprzedające działki na Księżycu czy Marsie... Blockchain ze skrótami zasobów całego internetu byłby trudny w utrzymaniu, ale w przypadku świata Mety, to będzie całkiem prawdopodobne. Zdaniem "wizjonerów" rzeczywistość wirtualna ma być jak najdalej posuniętą kopią realnej, a to otwiera kolejne rynki zbytu. Czy to uczyni świat lepszym? Moim zdaniem nie.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!