Follow

RT @GosiaFraser@twitter.com

Zabawne jak nikt nie widzi tego, że Facebook praktycznie zastąpił sferę publiczną. Nie, tu nie chodzi o prywatne firmy i ich regulaminy. Tu chodzi o patologiczną dominację platformy Facebooka która swój regulamin rozciąga na wpływ na możliwość uprawiania polityki w państwie.

🐦🔗: twitter.com/GosiaFraser/status

@midline Nie tylko niestety facebook. Podobna sytuacja jest z twitterem i google. Często spotykam polskie gastronomiczne mające profil na facebooku zamiast własnej strony internetowej. Rozumiem, że za zasięg strony to google żąda nie małych pieniędzy. Jednak to jest absolutny upadek stron www, które były z natury zdecentralizowane.

@bn801 oj tak to jest zmora i jeszcze najlepiej menu wrzucone w skompresowanym JPG

/arek

@midline Zastanawiam się czemu @GosiaFraser@twitter.com ma jeszcze konto na twitterze.
Twitter to takie samo dno jak facebook.

@bn801 podobnie mówi się o zastąpionej sferze publicznej przez facebooka, ale na TT nikt nie zwraca tej samej uwagi. Jak oglądałem kiedyś publicystykę to wypowiedzi polityków czy podmiotów państwowych można było zobaczyć w zasadzie tylko z TT. Pewnie jest tak do dzisiaj...

/arek

@midline @bn801 jak to możemy zmienić? Osoby takie, jak autorka zacytowanego tłita, są tak bardzo blisko ogarnięcia, że Protocols-Not-Platforms, a jednak wciąż... tak daleko. Jak możemy pomóc im zrobić ten dodatkowy krok?

@rysiek @midline @bn801 hmm lubię koncept fedi, jednak mam wrażenie że pojęcia instancji wciąż są mgliście rozumiane przez mainstream

@arkadiusz_wieczorek @midline @bn801 z jednej strony zawsze pewnie będą.

Z drugiej, mapują się znacznie lepiej na "usługodawca", niż fb i tt. Fb i tt są monopolami, a ludzie traktują ich platformy jakby były usługodawcami na tym samym rynku (pardon za wolnorynkowy słownik). Nie są.

Natomiast na "rynku" fedi, instancje są po prostu "usługodawcami" usługi fedi, i to się mapuje całkiem dobrze na ogólne intuicje dotyczące usługodawców.

Tak jak usługodawcy usługi e-mail.

@arkadiusz_wieczorek @midline @bn801 więc tak naprawdę instancje fedi są *bardziej intuicyjne* dla szeregowego zjadacza chleba, niż monopolistyczne platformy. Z podobnymi usługodawcami ma przecież do czynienia na co dzień -- dostawca internetu, skrzynka e-mail, operator telefonii mobilnej, i tak dalej. To wszystko usługi na standardowych protokołach, z szeregiem różnych usługodawców na rynku.

Fb i tt to wertykalnie zintegrowane monopole, które *udają*, że są usługodawcami tej samej usługi. Nie są.

@rysiek ja to dokładnie rozumiem, tak sobie próbuje wyobrazić zwykłego zjadacza. Odpala jeden adres i widzi to samo pod innym i innym. Jak nikt go nie zaznajomi z jakimś zwięzłym elevator speech (widzę u Ciebie potencjał) to ciężko to widzę.

@bn801 @midline

@arkadiusz_wieczorek @bn801 @midline myślę, że to nie będzie jakiś straszny problem. Ludzie przyzwyczaili się (łykali wręcz jak pelikany) gorsze bzdury serwowane im przez "specjalistów UI/UX" pracujących w fb/tt.

>Odpala jeden adres i widzi to samo pod innym i innym

Nie zetknąłem się wcześniej z taką opinia, ale rzucę sugestią, że Mastodonowi pomaga podział na UI dla zalogowanych (dostęp do „całej” sieci) i statyczne UI (gdzie widzisz tylko lokalne profile). Zamierzają jednak od tego odejść.
Uważam za błąd (z punktu widzenia rozwoju fediwersum) próbę stawiania czoła monopolistom w ramach tego samego paradygmatu, w jakim wyrośli, do którego są idealnie przystosowani i z którego aktorami (pozorni niezwiązanymi) wiążą ich liczne wzajemne interesy i dynamika władzy.

Kto mnie zna, wie, jaka jest moja perspektywa: topologia i dynamika fediverse współgra ze zdecentralizowaną siecią kooperatywnych społeczności i tu jest synergia, którą powinno się wspierać. Szczególnie skuteczne będą tu platformy typu Hubzilli czy Zap/Osada, które pozwalają jednemu użytkownikowi uczestniczyć (jako insider) w kilku społecznościach i przenosić się z jednej do drugiej.

Fediwersum może się rozwinąć jedynie jako sieciowe odzwierciedlenie odmiennego modelu organizacji społecznej. W innym przypadku albo zaniknie do niszowej ciekawostki, albo padnie ofiarą 3E.

@midline nigdy nie używałem nigdy nie zastąpił dla mnie niczego

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!