Follow

RT @klivdahl@twitter.com

OMFG My 10 year old just asked Alexa on our Echo for a challenge and this is what she said.

🐦🔗: twitter.com/klivdahl/status/14

„Posiadanie” w domu urządzenia nasłuchującego 24/7 to głupota, ale nie winiłbym Alexy za spełnianie tu swojej funkcji, czyli podawanie wyników z internetu. W najbardziej etycznie działającej wyszukiwarce internetowej, jeżeli nie moderuje wszystkich wyników, też trafimy na szkodliwe wyniki.

@mkljczk @midline twitter.com/dcsohl/status/1475

> The horrible irony of this is that the article referenced is a warning about this “challenge” and how dangerous it can be. Alexa left that part out, of course.

10/10 brawo Alexa

Zaczęło czytać od pierwszego <p>, a po zdaniu chyba (zgaduję, na podstawie 'learn more', tak to chyba działa na googlowym asystencie) zapytało czy czytać dalej. Jeżeli nie udajemy, że tego typu asystent jest rzeczywiście „inteligentny” i nie oczekujemy że zastąpi rodziców w pilnowaniu dzieci to wszystko działa „dobrze”.

@mkljczk @midline Ty nie winisz Alexy, bo wiesz jak działa. Ja winię Alexę, bo wiem jak jest reklamowana:

Alexa can help kids learn and grow—while having fun along the way. And with free parental controls from Amazon Kids, **Alexa will automatically give kid-friendly responses**, filter explicit songs and block shopping.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!