RT @panoptykon@twitter.com

To już oficjalne: profil behawioralny (czyli wnioski na nasz temat na bazie naszej aktywności w sieci) to dane osobowe i co za tym idzie, firmy mają obowiązek nam go udostępniać! @UODOgov_pl@twitter.com potwierdził to w decyzji w naszej sprawie przeciwko Interii.

panoptykon.org/uodo-mamy-prawo

🐦🔗: twitter.com/panoptykon/status/

Gdyby ktoś chciał się dowiedzieć, jak złożyć skargę na podmiot do UODO to zapraszamy na naszą stronę "Internet. Czas działać!" do szczegółowego poradnika: internet-czas-dzialac.pl/odcin

/arek

@midline bardzo mi ten wpis pomógł, kiedy składałem skargę na, znane już wszystkim chyba, "halo dzień dobry" boty reklamujące panele fotowoltaiczne. 😊 Dzięki!

@bobrzasty super! Koniecznie daj znać jaki był efekt :)

/arek

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!