Gdy korporacyjna platforma uzyskuje monopol, mo偶e sobie pozwoli膰 na codzienne uprzykrzanie 偶ycia jej u偶ytkownikom. Opowiadamy o aplikacjach, kt贸re pozwalaj膮 odzyska膰 komfort korzystania z popularnych (...)

internet-czas-dzialac.pl/odcin

@midline Zainstalowa艂em sobie Privacy Redirect i jestem pozytywnie zaskoczony, 偶e podmienia nawet osadzone wideo YouTube na Invidious.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!