Follow

Już jutro o godzinie 14:30 nowy artykuł oraz odcinek podcastu „Internet. Czas działać!” 🔥

W najnowszym materiale opowiemy o projektach odzyskiwania Internetu. Wymienimy aplikacje, które pozwalają na czytanie i oglądanie treści korporacyjnych źródeł takich jak YouTube, Twitter czy np. Instagram, ale bez:

- skryptów śledzących;
- login-wallów, pay-wallów;
- okienek o cookiesach;
- reklam;
- prowokowania do instalacji aplikacji mobilnych;
- oraz innych popularnych uciążliwości.

· · Web · 2 · 8 · 13

@midline Proszę bardzo:
Invidious, Nitter, Bibliogram, Teddit, SimplyTranslate

Warto też wspomnieć o aplikacji UntrackMe Lite i paru wtyczkach do przeglądarek, jedna na przykład zamienia osadzone (embed) filmy z YouTube na Invidious.

@midline Thank you for your great articles and episodes. Moj Polski słabo, ale rozumiem troszeczke :)

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!