Follow

Jak wchodzicie na zabka.pl to pokazuje Wam się takie okienko jak po prawej, czy takie jak po lewej? 🤔

@midline Po lewej. Więcej opcji i nie stawianie mnie przed faktem dokonanym.

@midline To skomplikowane.

Firefox z ublockiem - nic, od razu popup "znajdź najbliższy sklep"
Chromium z ublockiem - lewa.
Firefox po wyłączeniu ublocka - prawa.

W kwestii ublocka to pewnie na firefoksie mam więcej filtrów

@midline Zmieniam zeznania. Niezależnie od przeglądarki jak robię refresh bez cache (firefox: ctrl-shift-r) to w końcu się zmienia

@midline@101010.pl No mi się najpierw pokazuje reklama że są otwarci w niedziele ;) Ale tak, takie jak po lewej

@midline Po lewej. Ale jak zaczynam się tunelować, to zmienia się zależnie od adresu IP.

@midline Ten po prawej, a jak kliknę w "zarządzaj cookies" to ten po lewej.

@midline Który popup RODO ci się pokazuje po wejściu na zabka.pl - ten po lewej czy ten po prawej?

@midline Po wyłączeniu uBlocka i JSRestrictora pokazuje się to bardziej rozbudowane.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!