Państwo z @iSecurePL@twitter.com upierali się, że ich strona jest zgodna z RODO, ale @UODOgov_pl@twitter.com przyznał nam rację, że jest inaczej ;)

Uważajcie, jakim specjalistom powierzacie swoje strony....

BTW, @iSecurePL@twitter.com - widzę, że w międzyczasie zmieniliście popup o RODO z pasywnego powiadomienia na OneTrusta. Ale w obecnej formie nadal nie jest to prawidłowo zbierana zgoda, bo jej wyrażenie jest łatwiejsze niż wyrażenie (art. 7 ust. 3 RODO)

Za to trudno jest teraz przeczytać politykę prywatności przed podjęciem decyzji... 🤦‍♂️

@rysiek W sensie.... widać, że podchodzą do tego bez empatii wobec osoby, która naprawdę chce zrozumieć, co się dzieje z jej danymi. To jest kiepska reklama

/kuba

· · Web · 1 · 1 · 1

@midline Biznes i empatia, a to dobre sobie. Prędzej to tak zagmatwają, że nie będziesz wiedział jak się nazywasz. Zresztą, "Za to trudno jest teraz przeczytać politykę prywatności przed podjęciem decyzji" Co do reklamy, to zrobią aukcję charytatywną skarpetek z reniferami prezesa albo wstawią jakiś rzewny tekst o tym jak to używają do zasilania infrastruktury zielonej energii z jakiejś farmy w miejscowości zapomnianej przez ludzi i boga, i będzie cacy. Ewentualnie coś innego co jest teraz modne

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!