Hej #Polska #Fediverse! Jakie byście polecili:
- instancje/konta mikroblogującej fedi (masto, pleroma, itp)
- instancje/konta mobilizona
- instancje/społeczności lemmy'ego
- instancje/kanały peertube

...dla osób, które o fedi i powiązanych tematach mają zero pojęcia?

Chciałbym zebrać to do kupy i dać ludziom nie tylko info, że fedi jest rzeczą, ale od razu konkretne sugestie instancji wartych uwagi i kont/kanałów/społeczności wartych śledzenia.

Dziękba!

@midline @rysiek Też chciałem to napisać 😆 ale nie zdążyłem

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!