Państwo z @iSecurePL@twitter.com upierali się, że ich strona jest zgodna z RODO, ale @UODOgov_pl@twitter.com przyznał nam rację, że jest inaczej ;)

Uważajcie, jakim specjalistom powierzacie swoje strony....

BTW, @iSecurePL@twitter.com - widzę, że w międzyczasie zmieniliście popup o RODO z pasywnego powiadomienia na OneTrusta. Ale w obecnej formie nadal nie jest to prawidłowo zbierana zgoda, bo jej wyrażenie jest łatwiejsze niż wyrażenie (art. 7 ust. 3 RODO)

Za to trudno jest teraz przeczytać politykę prywatności przed podjęciem decyzji... 🤦‍♂️

@rysiek W sensie.... widać, że podchodzą do tego bez empatii wobec osoby, która naprawdę chce zrozumieć, co się dzieje z jej danymi. To jest kiepska reklama

/kuba

@midline Biznes i empatia, a to dobre sobie. Prędzej to tak zagmatwają, że nie będziesz wiedział jak się nazywasz. Zresztą, "Za to trudno jest teraz przeczytać politykę prywatności przed podjęciem decyzji" Co do reklamy, to zrobią aukcję charytatywną skarpetek z reniferami prezesa albo wstawią jakiś rzewny tekst o tym jak to używają do zasilania infrastruktury zielonej energii z jakiejś farmy w miejscowości zapomnianej przez ludzi i boga, i będzie cacy. Ewentualnie coś innego co jest teraz modne

@midline Jak wchodzę na stronę tylko żeby przeczytać (jeden) artykuł, to nie jestem zainteresowany czytaniem 10x dłuższej polityki prywatności i odznaczania wszystkich switchy. Jak mi coś wyskakuje co zasłania mi tekst, to po prostu wyłączam JavaScript albo włączam tryb czytania.

Btw, większość stron internetowych nie powinna w ogóle używać JavaScriptu, a używa.

@anedroid @midline są dodatki do przeglądarek, które automatycznie wyrażają zgodę i częściej jest spokój 🙂

@senser @midline Dlaczego W3C nie stworzy jakiegoś nowego standardu dla przeglądarek żeby zapewnić jednolity sposób wyrażania albo niewyrażania zgody?
<meta name="privacy-policy" content="legal.html">
<link rel="rodo-switches" href="agrees.json">
<script>
rodoSwitches.contentPersonalization; // true
rodoSwitches.advertisement; // false
</script>

@anedroid może dlatego, że w w3c siedzi Google, Apple i Microsoft.

A także IAB, twórca OneTrusta :D

w3.org/Consortium/Member/List

@midline 🤬Czyli Google przejął już władzę nad standardami webowymi. Cudownie.

defectivebydesign.org/w3c

Chyba społeczność wolnego oprogramowania powinna stworzyć nowy standard niezależnie od W3C, taki który by pozwalał bardziej kontrolować co robi strona i zapewnić więcej interoperacyjności z różnymi programami.

@midline Gemini chyba pozwala tylko wyświetlać tekst, obrazki i linki. Chodzi mi bardziej o coś w czym można by tworzyć aplikacje internetowe, z podobnymi możliwościami, ale żeby nie pozwalało na śledzenie przez JavaScript. Na przykład bardziej zaawansowany system uprawnień, kontrola dostępu do internetu w tle, sandboxowanie, dodatkowe metadane jak adresy URL kanałów RSS, jednolitego API do wyszukiwania, funkcje kryptograficzne bez JS i bez dostępu do kluczy prywatnych przez stronę w celu uwierzytelniania bez hasła, szyfrowania end-to-end i podpisywania cyfrowego, etc.

@midline Proponuję pewną zmianę konceptu JavaScriptu: byłby instalowany w przeglądarce, a jeżeli strona postanowiłaby go zaktualizować, musiałaby poprosić użytkownika o zgodę. Użytkownik mógłby zaakceptować zmiany lub je odrzucić i używać starej wersji. To by wymusiło stosowanie statycznych skryptów.

@midline I dodatkowo pozwoliłoby na modyfikowanie JavaScriptu przez użytkownika strony aby kontrolować co robi w przeglądarce. To by rozwiązało problem pułapki Javascript o której pisze Richard Stallman na stronie GNU.

gnu.org/philosophy/javascript-

@midline
jezeli jest "odrzuc wszystko" to zwykle ma dla mnie priorytet przed czytaniem "polityki..."

@miklo @midline najlepiej u mnie się sprawdza reader mode, przy okazji lepiej się czyta tekst niż przy CSSie twórcy strony

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!