Follow

Nowy rekord! @orlik_kuba@twitter.com udało się odznaczyć wszystkie "uzasadnione interesy" w okienku o RODO na @SpidersWebPL@twitter.com. Jego wynik: 90 sekund. Kto go wyprzedzi? 🏇

@midline Ja z nimi nie walczę. W firefoxie na PC mam ustawione autousuwanie ciasteczek po zamknięciu sesji, podobnie na telefonie w bromite ustawiłem domyślnie tryb incognito. Nie jestem pewny, czy to wystarcza, ale nie chcę przy każdym artykule bawić się w ciuciubabkę z "partnerami" witryn które odwiedzam.

@midline to może pora na jakiś skrypt? :D
Kto da więcej?

@crusom @midline Skrypt byłby spoko, ale z racji różnych implementacji switchy, checkboxów i ułożenia tego w formie listy, sprawa nie jest taka prosta :)

@midline Ależ to typowe dla 99% serwisów, które publikują artykuły nt prywatności, praw cyfrowych, inwigilacji itp. Że same mają to w dupie wobec własnych czytelników czy to przez dziesiątki trackerów czy to przez brak oczywistego, logicznego i widocznego przycisku "Nie zgadzam się na żadną z n/w opcji śledzenia śledzenia".

@midline W zasadzie widzę tylko jeden sposób na walkę z czymś takim (poza publicznym piętnowaniem): linkowanie nie do oryginalnej strony ale jej statycznej wersji na #webarchive albo czyms podobnym.

@miklo @midline Albo scrapowanie samej treści, żeby skrypty śledzące się nie odpalały

@arkadiusz_wieczorek
to bardziej prawne zagadnienie niż techniczne bo trzeba gdzieś tą kopię hostować publicznie i jest ryzyko, że właściciele treści będą się czepiać. Webarchive z powodu swojej misji ma tu chyba taryfę ulgową.
@midline

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!