Follow

Wiele popularnych cyfrowych platform nosi znamiona używek. Presja społeczna, hackowanie mechanizmu nagrody, szkodliwe dla zdrowia działanie to cechy wspólne zarówno dla konwencjonalnych uzależniających substancji chemicznych, jak i współczesnych platform internetowych.

Poniżej linki do nagrania z prelekcji, którą wygłosiliśmy podczas drugiej edycji konferencji Digit4Kids:

„Cyfrowe narkotyki - TikTok, YouTube, Instagram, Facebook - Digit4Kids 2021”

- Peertube: video.internet-czas-dzialac.pl
- YouTube: youtube.com/watch?v=5itMlP4eO4

· · Web · 3 · 3 · 4
Ja bym powiedzał inaczej, może te portale są jak narkotyki ale to wina nas... dorosłych którzy zezwalamy na nic nie robienie. Moim zdaniem problemem jest że młodzież nie ma już hobby, zainteresowań, obowiązków. Oni kochają marnować czas na bezsensowne tak na prawdę siedzenie w sieci gdzie mogą udawać kogoś kim nie są. Internet w takiej postaci jak jest teraz sprawia że kooperacja i relacje międzyludzkie zanikają na rzecz czegoś urojonego. Dzieciaki po częsci zapomniane przez rodziców (brak czasu) pragną akceptacji i bycia w grupie (wspólnej adoracji) która będzie ich lubiała mimo że w rzeczywistości są inni niż na necie. Żyjemy w czasach obłudy niestety gdzie każdy zakłada maski. Na dodatek wchodzi mania że nikogo nie moża obrazić, każdego trzeba akceptować i każdy lubi kreować się na ofiarę (obojętnie czy to systemu, czy rodziców, czy Bóg jeden wie czego).
@sp6ina
Zanim przyjmiesz na siebie winę, obejrzyj sobie najpierw np. en.wikipedia.org/wiki/The_Cent…
Ludzie, którzy stworzyli i utrzymują tę sytuację, mają w tym konkretny interes. Twoje samobiczowanie i "mea culpa" jest im tylko na rękę, bo kieruje energię w próżnię, zamiast na zmianę tego stanu rzeczy.
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!