Widzę że znów mamy wysyp polskich instancji. 🙂

@xaphanpl Ale i tak warto zrobić reklamę, że 101010 to pierwsza polska instancja :D

@robert_wolniak i jeśli dobrze widzę to mamy największy punkt wymiany ruchu w fediverse obejmujący Europę i Ameryki.

@xaphanpl @robert_wolniak @JaroslawSadowski @mkljczk @rdarmila gdzie polecacie szukać polskich instancji? Potrzebujemy wspomnieć o tym w najbliższym odcinku podcastu 😀

@midline @xaphanpl @robert_wolniak @JaroslawSadowski @rdarmila
Jest ich mało i nie ma jakiegoś indeksu jeszcze ;)
Zastanawia mnie czy nie zrobić prostego katalogu instancji i użytkowników na fediverse.pl, gdzie wszyscy mogliby się dodać

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!