Show newer

New #fdroid client looks pretty slick 👌
Love the new adaptive icon too❣️ Thanks @fdroidorg team for the modernization efforts!
#android #opensource

W ramach hobby postawiłem serwer , czyli . Przy okazji poznałem podstawy .a 🤓 Piszcie na PM jeśli chcecie zaproszenie. Serwer jest na razie do testów, więc nie wiem jeszcze jak długo podziała, ale najbliższy miesiąc na pewno tak 😉

I've successfully set up a instance. It wasn't very difficult. Plus I had a chance to learn basics. Ping me if you'd like to get an invite and try out the service.

After a slight hiccup in the build process our 2.3.0 update just landed on @fdroidorg! Download it now for:
🏷️ tagging (grouping) of podcasts
👛 funding links to support your favourite podcasts, via #PodcastIndex
▶️ a refreshed player screen
🌐 fixed proxy support
📖 quick chapter jumping on the player screen
And more: antennapod.org/blog/2021/07/2-

Thanks to all contributors who made this possible!

One aspect of that's not stressed enough: it makes email encryption trivial. So apart from providing great chat interface your messages are automatically encrypted 🔒

Społeczność .pl powoli się powiększa. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji się zapoznać to zapraszam pod adres: mobilizon.pl

Interesting video review of the "JingPad A1" which is (their words) "The worlds first consumer level Linux tablet". Worth a look. youtube.com/watch?v=Rq6TE2nZz3

Mobilizonujemy się! - ADA pojawiła się właśnie w (bardzo) nowym miejscu w internecie - od dziś znajdziecie nas na pierwszej polskiej instancji fediwersowej aplikacji do wydarzeń - Mobilizon; mobilizon.pl/@adapulawska

Mobilizon to internetowe narzędzie, służące do ogarniania wydarzeń. Można je tam subskrybować, zgłaszać udział organizatorkom, tworzyć grupy itd a ich treść dostępna jest niezależnie jakiego serwera, czy usługi f
adapulawska.org/2021/07/mobili

Mobilizon is the Fediverse's free open source federated alternative to Facebook Events. You can find out more and how to get started at:

joinmobilizon.org/en

It uses the same ActivityPub federation standard as Mastodon and the rest of the Fediverse (though it does not yet federate with Masto).

#FediTips #Fediverse #Mobilizon #FacebookEvents #Alternatives

PL: ostatnio uruchomiłem instancję Mobilizon. W założeniach ma to być serwer dla wydarzeń odbywających się w Polsce. Rejestracja jest otwarta więc zapraszam wszystkich organizatorów wydarzeń dużych i małych 🎟️

Show thread

ICYMI: I've recently set up a instance. It's supposed to be a general purpose server for Poland. Registrations are open so feel free to join and invite your friends. Here's the address: mobilizon.pl/

Popular webcomic "The Oatmeal" no longer asks people to follow them on #Facebook, #Twitter, #instagram etc. Here's their explanation as to why (contains minor swearing):

(from theoatmeal.com/comics/reaching )

PS Currently if you want to follow them, visit here:
theoatmeal.com/pages/subscribe

Ok, we're at 4 users total. I got rid of my test account so the stats will show the number of real users. Anyway, tell your friends! So far everything works just fine. Maybe except for PL translation but it's not really my fault 😉

Show thread

Hurray for the 1st user on my instance that's not me or my test account 🎉 BTW, if you have some spare time you can help me take it for a test drive. The address is mobilizon.pl/

Przez przypadek udało mi się dziś postawić serwer . Okazuje się, że mają nieco błędów w dokumentacji ale jakoś to poszło za n-tym razem. Człowiek najlepiej się uczy na błędach (swoich i cudzych). W każdym razie... póki co nieoficjalnie prezentuję: mobilizon.pl 🥳
Rejestracja jest otwarta więc jeśli jesteście chętni to zapraszam do testowania. Na tę chwilę nie obiecuję jednak że wszystko będzie działać 😛

Apparently if you aren't on some people tend to forget about your birthday. I mean I'm not surprised but it's still kind of sad 😔

Show older
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!