Michał Narecki 🇵🇱
Follow

Pobrałem swoje dane z Facebooka. Paczka waży 77 MB. Niedużo jak na 9 lat korzystania z serwisu.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

101010.pl czyli polska instancja Mastodon