Michał Narecki 🇵🇱 is a user on 101010.pl. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
Michał Narecki 🇵🇱 @michal
Follow

Rozrasta się nasza instancja. Już ponad 400 połączeń z innymi serwerami. Poza tym w globalnej osi czasu dużo więcej wpisów niż jakiś tydzień temu. Keep it up people!

@michal Rośniemy w siłę 💪 I co chyba najważniejsze: powoli użytkownik polskojęzyczny może zacząć używać Mastodona.

@m4sk1n jasne, nie mówię że ktoś broni, tylko używałeś raczej języka angielskiego. Chodziło mi o użytkownika który swobodnie posługuje się tylko językiem polskim.