Michał Narecki is a user on 101010.pl. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
@michal A jak się w końcu zbootuje ten łyndołs i ktoś koparkę tam załączy? 😝

@michal A paczkomaty stoją na Windows Embedded 2006.

@radzio1993 @michal Chodzi Ci o Embedded 2009? On przynajmniej (jeszcze) ma wsparcie Microsoftu...

@remiPL Tego do końca nie jestem pewien. Ale wydaje mi się, że widziałem 2006.

@michal gdyby Ubuntu się zawiesiło nikt by nie wiedział że biletomat ma awarię :-)