Michał Narecki 🇵🇱
Follow

Zasłyszane: "Nie po to studiowałem informatykę, żeby teraz pracować z ludźmi" 😂

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

101010.pl czyli polska instancja Mastodon