Michał Narecki 🇵🇱 is a user on 101010.pl. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
Michał Narecki 🇵🇱 @michal
Follow

@xaphanpl a tak właściwie czy to nie problem ze raz pisze po polsku a raz po angielsku? Niby instancja PL ale wiesz jak jest... 😉

@michal dla mnie możesz i po japońsku. 😉