Siedz臋 na dworcu i s艂ysz臋 grup臋 kumpli obgaduj膮cych znajomego, kt贸ry o艣wiadczy艂 si臋 dziewczynie na zbyt tanim wyje藕dzie zagranicznym. "Troch臋 wstyd"

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!