Follow

Hurray for the 1st user on my instance that's not me or my test account 🎉 BTW, if you have some spare time you can help me take it for a test drive. The address is mobilizon.pl/

Ok, we're at 4 users total. I got rid of my test account so the stats will show the number of real users. Anyway, tell your friends! So far everything works just fine. Maybe except for PL translation but it's not really my fault 😉

@michal chyba nigdy nie uruchamiałem, ale pewnie to lekkie, prawda? w końcu używa elixira, jeśli dobrze pamiętam

@michal czyli co? Marsz Niepodleglości będzie bardziej profesjonalnie przygotowywany?
O co chodzi?

@pronto można zamieścić i koordynować jakiekolwiek wydarzenie, publiczne lub prywatne.

@michal
1. nie ma tłumaczenia, ani na oficjalnej stronie (brak polskiego) ani czasami tu na .pl
2. Nadal nie rozumiem po jakiego *(&^*^**( miałbym jakiekolwiek wydarzenie zamieszczac na takim serwisie. To nie lepiej zrobić stronę www?

@pronto fakt że tłumaczenie jest wybrakowane 😕 To wciąż projekt rozwojowy więc jest szansa, że z czasem ten problem zniknie. Co do pkt 2: nikt ci nie każe z tego korzystać 😉 Czasem faktycznie osobna strona www będzie lepszym rozwiązaniem, zwłaszcza jeśli mówimy o większych eventach. Ja traktuję Mobilizon jako ciekawy projekt poboczny, a co z tego wyjdzie to dopiero się okaże.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!