Przez przypadek udało mi się dziś postawić serwer . Okazuje się, że mają nieco błędów w dokumentacji ale jakoś to poszło za n-tym razem. Człowiek najlepiej się uczy na błędach (swoich i cudzych). W każdym razie... póki co nieoficjalnie prezentuję: mobilizon.pl 🥳
Rejestracja jest otwarta więc jeśli jesteście chętni to zapraszam do testowania. Na tę chwilę nie obiecuję jednak że wszystko będzie działać 😛

@michal Doskonale! Czegoś takiego szukałem w zastępstwie wydarzeń na FB :)

@robert_wolniak @michal Jest właśnie Mobilizon, ale wydarzenia ma też Friendica i chyba Hubzilla, te z Friendiki są kompatybilne z Mobilizonem.

@mkljczk @michal Nie znam prawie żadnych publicznych instancji Friendici czy Hubzilli, więc trudno jest mi ocenić.

@robert_wolniak @michal Z polskich to znám tylko quitter.pl, ale inne publiczne bez problemu znajdziesz

@mkljczk @michal Dobra dobra. Jedno konto na Fedi mi wystarczy do wszystkiego. Nie mam zamiaru się rozdrabniać na milion kont wszędzie :D

@robert_wolniak @michal Byłoby fajnie moc korzystać z jednego, ale Mastodon nie będzie miał grup i wydarzeń, więc nie da tego pełnego doświadczenia

@mkljczk @michal Nic nie stoi na przeszkodzie by po prostu mieć tam konto i najzwyczajniej tutaj linkować do wydarzeń :D Nie spodziewajmy się, że powstaną platformy, które będą miały wszystkie. "Co jest do wszystkiego jest do niczego" cytując klasyka.

@robert_wolniak @michal Mam z tym trochę problem, bo z jednej strony jestem przeciwnikiem koncentrowania całej swojej obecności w internecie na jednej platformie do wszystkiego, ale wiem też że jest to nawet UX-owo słabe, że ktoś wpisze w wyszukiwarkę czyiś username i dostanie mastodona, mobilizon, konto na peertube, kanał na peertube, jeszcze jakieś funkwhale, wordpressowy blog itd. tej samej osoby

@mkljczk @michal Cóż... programistą nie jestem, więc jestem skazany na wizję różnych programistów - nie ważne czy oprogramowania zamkniętego czy otwartego. Taka jest prawda :)

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!