na weekend ⬇️
Czy mówi ci coś skrót XMPP?

Follow

Dzięki za udział w głosowaniu. Wygląda na to że wśród was XMPP jest znany ale niespecjalnie używany. Mi się podoba taka koncepcja: jeden adres do poczty i komunikatora. Może kiedyś doczekamy takich czasów. A w międzyczasie zapraszam do testowania jak i : michal at narecki dot pl 🙋🏻‍♂️

@michal "Może kiedyś doczekamy takich czasów." Przespałeś Google Talka i Tlen.pl ;)

@siloam w takim razie może kiedyś jeszcze będzie normalnie 😉

@michal Ja używałem XMPP w czasach przed-matriksowych i przed-signalowych ale jako standard ma on masę problemów. Przede wszystkim nie ma jednego standardu XMPP tylko prawie 500 (!) xmpp.org/extensions/ z czego chyba 5 dotyczy szyfrowania, jeszcze inne multimediów, załączników itd. W związku z czym historycznie każdy klient implementował inny podzbiór z w/w, więc jak miałeś kumpla, z klientem GPG to na 100% drugi miał klienta z OMEMO ale bez GPG. I tak dalej.

@kravietz ok, tego nie wiedziałem, dopiero się 'wczytuję' w ten temat

@michal W przypadku Matrixa sprawa jest o wiele prostsza bo jeśli Element obsługuje "pełne" E2EE a np. Nheko pół roku temu nie obsługiwał, to nie obsługiwał go wcale i sprawa była jasna. Teraz zaimplementowali E2EE w Nheko i bez problemu dogaduje się z Elementem bo to ten sam standard a nie jedno z 50 rozszerzeń.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!