Follow

WTF?! Używam i od dziś widzę taki komunikat. Dodam że telefon nie jest zrootowany. Poczekam parę dni i jeśli sytuacja się nie zmieni to czas będzie się pożegnać 😠

@michal to dosyć znane problemy niestety. Mocno pomaga zrootowanie telefonu i wykorzystanie Magisk z jego opcją ukrywania roota.

@michal

Ale faktycznie potrzebujesz roota dla aplikacji? Bo możesz go jeszcze mieć przez adb, i tego zwykle apki nie wykrywają. Ewentualnie Magisk z ukrywanie, jak już to zostało powiedziane.

@kravietz nie potrzebuję i nie mam. Właśnie stąd moje oburzenie.

@michal

Ciekawe, znaczy mają z dupy detekcję. Spróbuj włączyć SafetyNet i Device registration w MicroG.

@kravietz właśnie apka się zaktualizowała i problem zniknął, dziwne 🤔🤪

@michal
Zainstaluj manadżera magisk i po problemie. Tam ukryj obecność magiska przed innymi.

@mario na razie problem zniknął, ale będę pamiętał na przyszłość 👍🏻

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!