Follow

Wszyscy (?) mają , mam i ja 😉 A tak serio to polecam, instalacja paczki snap banalnie prosta. U mnie działa na VPS ( DO) ale można też stawiać na domowym NAS-ie. Synchronizacja z klientem desktopowym i na Android działa bardzo dobrze. Nawet udało mi się aktywować szyfrowanie end-to-end dla wybranych folderów 🔒

@michal w spejsie również już używamy. Musimy jeszcze zestawić SSO i cała organizacja będzie mogła działać

@michal
Bo nextcloud to dobra rzecz. Mi marzy się polski odpowiednik disroot. Niestety czasu nie mam by samemu się tym zająć, a chętnych nie ma do których bym mógł się podłączyć i wspierać na różne sposoby.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!