@michal jakie艣 opinie o tej innowacyjnej technologii?

@not7cd moja opinia jest bardzo dobra, znaczy si臋 dzia艂a i faktycznie nie potrzeba innego 'messengera'. Chyba 偶e planujesz rozmowy audio / wideo, bo tego akurat tu nie ma. No i w zale偶no艣ci od dostawcy poczty mog膮 by膰 narzucone limity co do ilo艣ci wys艂anych wiadomo艣ci. Ja swoj膮 poczt膮 zarz膮dzam sam wi臋c nie mam tego problemu ()

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!