Follow

Decided to run /e/ as my daily driver for the next couple of days. Who knows, I might even stay in e-land for good 😉

Not sure what happened to translations here but it seems Polish is not the priority 😕

@sdebkowski chętnie bym wywalił ale kilka osób wciąż ciężko przekonać do Signal. Jak wprowadzą reklamy to się pożegnam z WhatsApp 🤑

@michal Ja tam zawsze mówię znajomymn że jak nie Signal, Jabber, no może ewentualnie telegram to zawsze mogą napisać do mnie SMSa. Chociaż członkom rodziny nie proponowałem odejścia od WhatsAppa, wszyscy ich znajomi używają i jest szyfrowany e2e (niestety backupy nie są) więc może być. Poza tym w Unii Europejskiej nie udostępniają danych facebookowi w celach reklamowych.

@michal Are you still using it? I have just installed it. The UI is a bit slow, but other than that, everything works fine.

@jaraya I still have eOS on my spare phone but I don't use it regularly. I plan on using it when my Nokia 6 becomes no longer usable. Of course it'll mean buying a new device. So far though I am quite happy with eOS.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!