Michał Narecki 🇵🇱
Follow

Me: Are you going to write the test today?
Student: I can try...
Me:

Mastodon

101010.pl czyli polska instancja Mastodon