@madscientist w pierwszej klasie miałam nauczycielkę, która jak zaczęłam jej robić lawful evil, bo innym wstawiała 1 za robienie innym sposobem, to przestała mi w ogóle sprawdzać zadania i mogłam nawet byle kod odesłać i było dobrze

@madscientist w drugiej już z najlepszym nauczycielem na tej planecie mam, wcześniej tylko dodatkowe z nim miałam tworzenie stron internetowych i dodatkowe z programowania i jak teraz zrobię coś w stylu tych zadań z zeszłego roku (nawyk został, dlatego tak robię), to tylko mówi, żebym ogarnęła to lepiej, żeby na egzaminie nie zabrakło mi czasu

@zzanp też mam jednynego w szkole najlepszego nauczyciela który jedyny rozumie, niestety w tym roku zabrali mi większość lekcji z nim

@madscientist @zzanp
A ja to chuj kurwa mat-fiz-inf, z jedną jedyną nauczycielką, w podeszłym wieku, która "uczy" rozszerzenia i drze się o wszysto.
Wszyscy się jej boją, bo przez nią nikt nic nie umie, a potem ma wąty o to xD
Lekcja to dosłownie przepisywanie programu z podręcznika. Btw kto kurwa pisał te podręczniki od WSIPu japierdole

@zzanp @madscientist w liceum ja się chyba pół roku wykłócałem z nauczycielem o to, czy na maturze z inf trzeba korzystać z arkusza do excelowych zadań i z db do accessowych

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!