Niesamowita jednak jest kombinacja języków programowania w szkołach: c++, php, c# czyli wszystko z czym nie chciałbym mieć nigdy doczynienia.

Nienawidzę php.
Codziennie zadaję sobie pytanie czy jestem masochistą że w nim piszę z własnej woli i jak ludzie którzy pracują jako programiści php to wytrzymują.
Mam dosyć tego języka.

Ale jak to masz 128-znakowe hasło do szkolnego konta

Pisanie całego dziennika praktyk przed ostatnim dniem praktyk o trzeciej w nocy...
eeeh jeszcze tylko 5 stron

Nie jestem pewien ale chyba instalowałem gentoo na livecd...

Nie wierzę
Znowu będę musiał zasuwać na piechotę przez pół miasta bo autobus nie przyjechał 👍👍👍

XD najniższa wartość długości hasła jaką spotkałem w historii, no nieźle testportal
dajcie mi moje 128 znaków!

Nie wiedziałem że realne zainstalowanie ReactOS to aż takie wyzwanie

A i jakby co to nie, nie mam lekcji zdalnych, po prostu czynię przygotowania.

Show thread

Interesujące microsoft.
Próbowałem wejść na teamsy, ma ktoś jakiś śmieszny pomysł co zrobić żeby nie dodawać ich do whitelisty domen, a używać teamsów normalnie?

Chyba że bez żadnego workspace'a "nie mam konta", ale to bez sensu

Show thread

Co to do cholery jest.
Aby usunąć konto na slacku nie mogę mieć żadnych workspace'ów, ale żeby wejść w ustawienia konta muszę to zrobić przez jakiegoś workspace'a bo inaczej redirectuje mnie na stronę logowania.

Show older
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!