Show more

janusz został w domu, tej siły już nie powstrzymacie <3

🗓️ 46 lat temu zmarł Ludwig von #Mises – bez wątpienia jeden z najwybitniejszych XX-wiecznych ekonomistów.

Pamiętając o Misesie i o jego dokonaniach, zachęcam do sięgnięcia po zapis jego wspomnień.

📓 fijorrpublishing.pl/product/ws

#ekonomia #ksiazka #ksiazki

to zabawne, że wystarczy nazwać jakieś nagranie rozmowy polityków taśmami, aby osoby które nie słuchały ich uznały ich bohaterów za aferzystów :p
jeśli chodzi o „taśmy konfederacji”, chciałbym dostać niepocięte audio zamiast transkrypcji aby to ocenić

Znowu słyszę że debatę wygrał Bosak albo Zandberg (od jednej osoby). Zastanawiają mnie dwie rzeczy:
- kto do chuja głosuje na popis, skoro osoby które nie siedzą w polityce tak oceniają debaty
- konfederacja odbiera głosy lewicy, czy lewica konfederacji

pomyślałem o sytuacji, w której 4 ogólnopolskie komitety wyborcze pozwałyby z jakiegoś powodu wczoraj telewizję reżimową zwaną dla zmylenia przeciwnika, czyli narodu publiczną, wygrałyby ten proces, a w ramach wyroku, piątkowe wydanie wiadomości zawierałoby ranking top 4 najbardziej kuriozalnych wyroków w historii polskiego sądownictwa

prawidłowa wersja ankiety
Tu głosuję na komunistów, marksistów oraz gejów <3

Show thread

Czekałem na tę aktualizację choć w zasadzie mam pewność co do swojej listy aplikacji…

Na kogo głosujecie za tydzień?

Na kogo głosujecie za tydzień?

wondering how many support calls concerning faulty display the it guys all over the world had to deal with this week because microsoft picked a B&W photo for the bing wallpaper

parę rzeczy mnie do nich zniechęciło, ale teraz widzę że to jedyna warta uwagi opcja

Show thread

youtu.be/o4YkC8YoWQo
nie spodziewałem się tego jako ich oficjalny materiał XD
no ale szanuję

nie ogarniamy jaką funkcję powinny spełniać sondaże, ale za to nasza komercyjna, działająca na bardziej rynkowych zasadach jest jeszcze bardziej chujowa, a pisowscy publicyści uważają że opcja która nie jest pisem zaszkodzi pisowi bo pis może nie być u władzy
wiadomosci.tvp.pl/44673225/prz

Show more
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!