Show more

Friendica 2019.01 released – #friendica

friendi.ca/2019/01/21/friendic

Congrats to the whole Friendica team for a huge release! Why? It brings Friendica over to the #ActivityPub world, bringing compatibility with tens of additional projects not reachable via #OStatus, #Diaspora or #DFRN protocols. 🎉

Finally this happened!

#Friendica 2019.01 release now officially supports #activitypub out of the gate.

github.com/friendica/friendica

From their #changelong:

''The AP functionality was tested with Hubzilla, #Mastodon, #NextcloudSocial, #Osada, #PeerTube, with #Pixelfed and #Pleroma.''

Another bunch of users to interact with... a more viable alternative to FB and #Diaspora, because #activitypub (and #zot) is the future of decentralised social net.

Thank you guys,

DEADLINE TODAY!!! Everything you’ve ever posted becomes public from tomorrow. Even messages that have been deleted or the photos not allowed. It costs nothing for a simple copy and paste, better safe than sorry. Channel 13 News talked about the change in Mastodon’s privacy policy. I do not give Mastodon or any entities associated with Mastodon permission to use my pictures, information, messages or toots, both past and future. With this statement, I give notice to Mastodon it is strictly forbidden to disclose, copy, distribute, or take any other action against me based on this profile and/or its contents. The content of this profile is private and confidential information. The violation of privacy can be punished by law (UCC 1-308- 1 1 308-103 and the Rome Statute). NOTE: Mastodon is now a public entity. All members must post a note like this. If you prefer, you can copy and paste this version. If you do not publish a statement at least once it will be tactically allowing the use of your photos, as well as the information contained in the profile status updates. DO NOT BOOST. Copy and paste.

NIE ZAPOMNIJ OSTATECZNY TERMIN JEST DZISIAJ!!! Wszystko, staje się publiczne od jutra. Nawet wiadomości, które zostały usunięte lub zdjęcia, które nie zostały zatwierdzone. To nic nie kosztuje za zwykłą kopię i wklej, lepiej niż przepraszam. Kanał 13 news wspomniał o zmianach w polityce ochrony prywatności mastodona. Nie daję dla mastodona ani żadnego podmiotu powiązanego z mastodonem pozwolenie na korzystanie z moich zdjęć, informacji, wiadomości lub postów, zarówno z przeszłości, jak i przyszłych. Z tym oświadczeniem, zauważyłem na mastodonie, że jest surowo zabronione do ujawnienia, kopiowania, dystrybucji lub podejmowania wszelkich innych działań przeciwko mnie w zależności od tego profilu i / lub jego treści. Treść tego profilu składa się z prywatnych i poufnych informacji. Naruszenie prywatności może być karane przez prawo (ucc 1-308-1 1 308-103 i status Rzymu). UWAGA: Mastodon jest teraz podmiotem publicznym. Wszyscy członkowie muszą opublikować taką notatkę. Jeśli wolisz, możesz skopiować i wkleić tę wersję. Jeśli nie opublikujesz oświadczenia co najmniej raz, będzie on automatycznie upoważniony do korzystania z Twoich zdjęć, jak również informacji zawartych w aktualizacji statusu profilu. Nie dziel się. Kopiuj i wklej

‘mе@m4sk.іn HACKED’, good filename and great to know i have account on fb

Z tego co widzę, zebrało się 7 zł tylko…

I mean, Nouevau has not seen many improvements for some time now, I feel like community is finally growing tired of the ways NVIDIA treats them, and after seeing that there is a better way (that being AMD example from earlier).

Don't buy NVIDIA, please, for the love of god, this has to stop.

Show thread

Już w tą niedzielę (13.01.2019) zbieramy na sprzęt dla najważniejszych na świecie, dlatego każdy toot w tym dniu z hashtagiem (bez polskiej litery) to przekazana przez nas złotówka na konto fundacji. Zagracie z nami? 🙂

more like

(pictured: how i visualize @jeff whenever talking to him)
image.png
Show more
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!