@ram@mastodon.host @yimo sometimes people use NSFW flag to flag totally safe pictures, for example selfies
Hiding all pictures tagged as sensitive has no sense

@m4sk1n @ram I agree, it defeats the purpose of making "NSFW" as a red alert and not as a fun spoiler thing.

This definitely needs regulation tbh.
We've run into the problem of where censorship starts and where liberty lies.
Not gonna be an easy one

@m4sk1n @ram There you go, I said it kinda-unconsciously ...

_Hopefully_ no one reads the comment the wrong way *wink*

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

101010.pl czyli polska instancja Mastodon.

Co nas wyróżnia?
- Serwer w Polsce.
- Długość wpisu powiększona z 500 do 2048 znaków.
- Trendy w tagach
- Wbudowany Jabber/XMPP z integracją na stronie.
- Wbudowana wyszukiwarka przeszukuje całość statusów, a nie tylko nazwy użytkowników i tagi.
- Obsługujemy formatowanie tekstu.
- Posiadamy własny przekaźnik dla każdego kto chce wymieniać z nami tooty: https://relay.101010.pl/