After all these years, I still prefer to . And now, I see even more value in and other decentralised networks. Boost if you agree 😉

@michal Nie wiem.. ngdy nie wsiąkłem w Twittera, ale wydaje mi się, że FB ma o wiele więcej przydatnych narzędzi, np. do koordynowania jakiejś grupy ludzi, robienia wydarzeń itd. i to chyba w dużym stopniu odpowiada za jego popularność. Może przydałyby się takei rozwiązania na Mastodonie.

@pepemao no widzisz, a mi odpowiada minimalizm Twittera i Mastodona. Choć czasem widzę potrzebę np. utworzenia wydarzenia. Podejrzewam że można to zrobić za pomocą zewnętrznych narzędzi. Na FB jest wszystko w jednym miejscu co przeczy idei decentralizacji.

@michal być może, ale takie narzędzie mogłoby być bardzo przydatne np. dla organizacji albo instytucji chcących prowadzić własne instancje. to nie musiałoby przeczyć ani decentralizacji ani minimalizmowi.

@pepemao @michal Gargron nie chce tu eventów, Mastodon (oficjalnie) nie będzie ich miał…

@m4sk1n @pepemao zawsze ktoś może sforkowac i dodać brakującą funkcjonalność ;-)

@phoe @michal @pepemao ogólnie activitypub uwzględnia eventy, ale chyba nic ich nie zaimplementowało…

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!