I'm wondering about your opinion. If it were your choice, would you rather make the education:

- agnostic to opinions, teaching facts and learning critical thinking at a risk of people developing opinions which you may find unacceptable

- modeling people to cater to their physical, mental and social health and peace at a risk of discriminatory judgment

- endorsing rationalism and logic over empathy and public opinion

- make people share your moral standing to promote good

Please boost :-)

Long post about instance blocking 

piszę z drugiego konta
przepraszam @StefanDywersant za jedwabne, nie chciałem, to był wypadek przy pracy, czasami się kurwa zdarzy no sory już nie będę

Reel2Bits, a federated music-sharing platform, needs volunteer developers!

A new addition to the federated music space needs your help! wedistribute.org/2019/12/reel2

Hello, I’m the reel2bits project developper, a #FOSS self-hostable #soundcloud like with #ActivityPub federation.

It’s written in python/flask/vuejs and I need help because of health issues I’m unable to work a lot on it anymore, if you are interested to help me on some of the issues and more specially the ActivityPub part, you can contact me through:

the project matrix channel
the issue tracker
this account

boosts appreciated, thanks.


w3ClI3g21a4-tw.png
DIbpEOul8OMehg.png
@testuje
w lipcu wysyłałem gargamelowi zgłoszenie exited.eu (czyli moją nieistniejącą już instancję gaba) do pickera na joinmastodon i nawet nie dostałem odpowiedzi XDD
@jeder @pavel @xaphanpl
Szczęść Boże nowemu serwerowi Pleromy i całemu Fediwersum

założyć pleromę pod konfederacja.ru i dać „Piątkę Mentzena” jako regulamin?

Jakoś mnie ta Jachira może jednak do siebie przekonać :D
Ciekawe czy pomoże Konfederacji przepchnąć projekt podwyższenia kwoty wolnej
Brakuje mi liberalno-liberalnych posłów i posłanek

przy tym że pokazał kod javascript jako javę rozczarowało mnie to że przy javascripcie nie pokazał kodu javy :/

Show thread

generalnie to artykuł jest o językach funkcyjnych, a wymienia po prostu general purpose języki
ale czego oczekiwać po freecodecamp

Show thread

nie sądzę żeby to jak często wyszukiwana jest java mówiło cokolwiek o popularności tego języka, bo często ludzie po prostu muszą pobrać runtime

Show thread

To governments of the world: instead of fighting with tax havens try to become one.

Show more
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!